Komplette løsninger

Vi leverer komplette

løsninger

Slider

iFjøs
I vårt iFjøs blir alle de viktige prosessene og fasilitetene i fjøset ivaretatt og integrert på en helhetlig måte. Våre løsninger åpner for senere oppgraderinger uten dyre ombygginger. Vi kombinerer eksisterende produkter med nye teknologiske løsninger som vi utvikler selv i samarbeid med bl.a. SINTEF og NMBU.

Fjøsmiljø AS designer det intelligente fjøset for fremtiden slik at det også tilfredsstiller de kommende krav til løsdriftsfjøs. På den måten oppnår vi mindre miljøavtrykk, bedre dyrevelferd, redusert arbeidsforbruk og bedre økonomi for bonden.

Vi jobber bl.a. med å forbedre løsninger på følgende områder:

Fjerne vann og fuktighet
Dagens løsninger er ikke tilstrekkelig kostnadseffektive og “fjøs-adapterte”.

Problemkomplekset gassutvikling, luftgjennomstrømming og gjødselhåndtering
Dagens løsninger i markedet har et vesentlig forbedringspotensial.

Brannsikre materialer
Dagens løsninger er ikke tilstrekkelig kostnadseffektive.

Avfallshåndtering
Dagens løsninger må adapteres ift hele fjøssystemdriften. Det trengs faglig rådgiving og nye teknologier må samhandle med eksisterende.

Fornybar energi
Energi-innsparingstiltak i fjøsbyggninger (f.eks. solpaneler)