Rådgivning

Vi tilbyr

rådgivning

Slider

Energieffektivisering
Fjøsmiljø AS tilbyr energirådgivning for å finne skreddersydde løsninger til eksisterende fjøs. Fjøsmiljø AS har ny teknologi under utvikling som kan implementeres i eksisterende anlegg når teknologien er ferdig utviklet.

Gjødselhåndtering
Fjøsmiljø AS tilbyr rådgivning for gjødselhåndtering.

Vannrensning
Fjøsmiljø AS tilbyr løsninger for vannrensing.

Gassdetektering
Fjøsmiljø AS tilbyr løsninger for gassdetektering.

Ventilasjon
Fjøsmiljø AS tilbyr løsninger for ventilasjon.

Adsorbenter
Fjøsmiljø AS har adsorbentløsninger under utvikling som reduserer risiko for gassforgiftning.

Gulvløsninger
Fjøsmiljø AS har gode løsninger for gulv.

Administrative løsninger
Fjøsmiljø AS vil etter hvert også tilby administrative systemer for storfebønder samt yte juridisk bistand.