Om oss

Vi utvikler og leverer løsninger til

iFjøs

Slider

Fjøsmiljø AS er et selskap som, i tett samarbeid med blant andre SINTEF, utvikler og leverer nye teknologier og løsninger til fjøs. Fjøsmiljø AS bistår bonden i å finne frem i jungelen av utstyrsleverandører, løsninger og regelverk. Derved kan bonden bruke sin tid på på det han/hun liker og kan best.

Fra 2018 leverer Fjøsmiljø AS pakkeløsningen iFjøs (intelligent Fjøs). Dette er et helhetlig konsept som tilfredsstiller «Forskrift om hold av storfe» med de nye reglene som trer i kraft i hhv. 2024 og 2034. iFjøs vil forbedre; miljø- og ressursvennlighet, dyrevelferd, effektivitet, lønnsomhet, sikring mot ulykker og sikring mot helseskader. Sluttproduktet blir et sertifisert iFjøs. I mange tilfeller kan eksisterende fjøs tilpasses og i andre tilfeller vil det være riktig å bygge nytt. Dette vil vi, i nært samarbeid med bonden, finne ut for hvert enkelt tilfelle.

Vi tilbyr også rådgivning og løsninger på avgrensede utfordringer som en bonde må løse på kortere sikt. Eksempelvis yter Fjøsmiljø AS bistand til å rette opp avvik som er påpekt av Mattilsynet, eller et annet tilsynsorgan.

Fjøsmiljø AS har sitt utspring fra forskningsmiljøet ved SINTEF. Vi samarbeider også med NMBU og en rekke andre relevante aktører som deriblant universiteter, Mattilsynet, Tine, Nortura og bondelagene.