Home

- det intelligente valget!
iFjøs
Slider
Image is not available

I vårt iFjøs blir alle de viktige prosessene og fasilitetene i fjøset ivaretatt og integrert på en helhetlig måte. Våre løsninger åpner for senere oppgraderinger uten dyre ombygginger. Vi kombinerer eksisterende produkter med nye teknologiske løsninger som vi utvikler selv i samarbeid med bl.a. SINTEF og NMBU. Fjøsmiljø AS designer det intelligente fjøset for fremtiden slik at det også tilfredsstiller de kommende krav til løsdriftsfjøs. På den måten oppnår vi mindre miljøavtrykk, bedre dyrevelferd, redusert arbeidsforbruk og bedre økonomi for bonden.

Slider